Theses 

Prase divoké (Suc scrofa) v interakci s lidmi – Mgr. Daniela SLOUKOVÁ RECOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Daniela SLOUKOVÁ RECOVÁ

Bakalářská práce

Prase divoké (Suc scrofa) v interakci s lidmi

Behavioural interactions between Wild Boar (Sus scrofa) and human

Anotace: Bakalářská práce se zabývá interakcí divokých prasat s člověkem. Teoretická část je věnována popisu životního prostření divokých prasat, potravě, rozmnožování a problematice zvýšeného nárůstu početnosti. Následuje kapitola o nepřímých interakcích člověka s divokým prasetem a kapitola o přímých interakcích. Obě tyto kapitoly obsahují přehled novinových článků publikovaných na toto téma. Druhou část práce představuje dotazníkové šetření na téma setkání člověka s divokým prasetem, které proběhlo v rámci obce Luká u tří skupin. Jednu z nich představují myslivci, druhou žáci místní základní školy a třetí osoby pohybující se často ve volné přírodě. Závěrem je soubor doporučení, jak se chovat při setkání s divokým prasetem ve volné přírodě.

Abstract: The bachelor thesis deals with the interaction of wild boar with humans. The theoretical part is devoted to describing the environment carried boars, diet, reproduction and issues of increased numbers increase. The following chapter on indirect human interaction with wild boar and a chapter on direct interactions. These two chapters provide an overview of newspaper articles published on the subject. The second part presents a survey on the topic of meeting a man with a wild boar, which took place at the village of Luká in the three groups. One of them represent hunters, other local primary school pupils and third persons moving frequently in the wild. Finally, a set of recommendations on how to behave when confronted with a wild boar in the wild.

Klíčová slova: prase divoké, interakce, škody, články

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SLOUKOVÁ RECOVÁ, Daniela. Prase divoké (Suc scrofa) v interakci s lidmi. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:59, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz