Bc. et Bc. Michaela Mičánková

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy - informovanost učitelů ZŠ v okrese Žďár nad Sázavou

Eating Disorders - The range of teacher’s knowledge at the elementary schools in township Žďár nad Sázavou
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na poruchy příjmu potravy. Zabývá se znalostmi učitelů výchovy ke zdraví a školních metodiků prevence o této problematice. Práce obsahuje charakteristiku poruch příjmu potravy, vymezuje možné příčiny jejich vzniku a léčbu. Pozornost je také věnována prevenci poruch příjmu potravy ve školství a zařazení problematiky poruch příjmu potravy do Rámcově vzdělávacího programu …více
Abstract:
This thesis focuses on eating disorders and knowledge of teachers teaching the subject health education and of school methodist of prevention on this issue. The thesis includes the characterization of eating disorder, defines their possible causes of the beginning and treatment. The attention is also focussed on the prevention of eating disorders in education and the incorporation of eating disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta