Bc. Jan Kopic

Diplomová práce

Aplikační místnosti jako součást harm reduction služeb

Drug consumption rooms as a part of harm reduction services
Anotace:
Cílem této diplomové práce nazvané „Aplikační místnosti jako součást harm reduction služeb“ je zmapovat potřeby a charakteristiky injekčních uživatelů drog žijících anebo pohybujících se v Brně, kteří jsou klienty současných harm-reduction služeb, k poskytování pro české prostředí nové služby – Aplikační místnost. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis, "Drug consumption rooms as part of harm reduction services", is to map out the needs and characteristics of injecting drug users living or staying in Brno who also are clients of current harm reduction services to provide new service to the Czech Republic – Drug consumption room. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Buchta
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta