Martin Matoušek

Bakalářská práce

Systém pro automatické detekování a identifikaci osob na základě digitálního obrazu obličeje

System for automatic human face detection and identification from digital image
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování a rozpoznání obrazu, primárně na problematiku detekování a identifikování osob z digitálního obrazu obličeje. V teoretické části je řešena hlavně analýza hlavních komponent (PCA) a metoda podpůrných vektorů (SVM). U těchto metod je popsána jejich funkce a využití, různé variace těchto me-tod a obecný postup jejich implementace. Cílem vlastní …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the issue of image proccesing and recognition., primarily on the issue of detection and identification of persons from the digital image of the face. In the theoretical part, the analysis of the main components (PCA) and the method of suppor-ting vectors (SVM) are addressed. For these methods, their function, usage, various variations of these methods and the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matoušek, Martin. Systém pro automatické detekování a identifikaci osob na základě digitálního obrazu obličeje. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií