Martin Matoušek

Bachelor's thesis

Systém pro automatické detekování a identifikaci osob na základě digitálního obrazu obličeje

System for automatic human face detection and identification from digital image
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování a rozpoznání obrazu, primárně na problematiku detekování a identifikování osob z digitálního obrazu obličeje. V teoretické části je řešena hlavně analýza hlavních komponent (PCA) a metoda podpůrných vektorů (SVM). U těchto metod je popsána jejich funkce a využití, různé variace těchto me-tod a obecný postup jejich implementace. Cílem vlastní …more
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the issue of image proccesing and recognition., primarily on the issue of detection and identification of persons from the digital image of the face. In the theoretical part, the analysis of the main components (PCA) and the method of suppor-ting vectors (SVM) are addressed. For these methods, their function, usage, various variations of these methods and the general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Matoušek, Martin. Systém pro automatické detekování a identifikaci osob na základě digitálního obrazu obličeje. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií