Mgr. Tereza Sedláková

Master's thesis

Objem a intenzita pohybové aktivity žáků ve vztahu k testové baterii MOBAK 3

The volume and intensity of physical activity of students in relation to the test battery MOBAK 3
Abstract:
Tato diplomová práce je založená na porovnání výsledků získaných měřením testovou baterií MOBAK 3 s objemem a intenzitou pohybové aktivity žáků mladšího školního věku. Základními metodami této výzkumné práce byl dotazník, testová baterie MOBAK 3 a popis výsledků pomocí popisné (deskriptivní) statistiky. Základní myšlenkou bylo potvrdit či vyvrátit myšlenku, že žáci s větším objemem a intenzitou pohybové …more
Abstract:
This thesis is based on comparation of results obtained from the measurement by test battery MOBAK 3 with volume and intensity of physical activity of primary school aged children. The basics methods of this thesis were questionnaire, test battery MOBAK 3 and description of the results using descriptive statistics. Main idea was to confirm or to disprove the idea that children with higher volume and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta