Ing. Kateřina Nechvílová

Master's thesis

\tp{Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů v závislosti na OKP a povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu.}

Properties of polymer films with the content silicates according to the PVC and the surface treatment layer of a conductive polymer and zinc ferrite
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou adhezně - bariérových vlastností organických povlaků s obsahem povrchově upravených křemičitanů. Při rozdílných koncentracích byly porovnávány povrchově neupravené pigmenty s pigmenty povrchově upravenými polyanilinem, poly(p-fenylendiaminem) a zinkferitem. Jako pojivo byla zvolená epoxyesterová pryskyřice, která sloužila jako srovnávací materiál. Připravené …viac
Abstract:
This thesis deals with the study of Adhesive-barrier properties of organic coatings containing the coated silicate. When different concentrations were compared with the uncoated pigments, pigments surface-treated with polyaniline, poly (p-phenylenediamine) and zincferite. As the binder was chosen epoxy ester resin, which served as a reference material. The prepared paints were applied to steel or glass …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nechvílová, Kateřina. \tp{Vlastnosti polymerních filmů s obsahem silikátů v závislosti na OKP a povrchové úpravě vrstvou vodivého polymeru a zinkferitu.}. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Technology of Materials / Organic Coatings and Paints

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.