Ing. Ivana Gerlová

Master's thesis

Ekonomická lokalizace v agendě českých environmentálních NNO

Economic localisation in the agenda of Czech environmental NGOs
Abstract:
Tato práce se zabývá projevy ekonomické lokalizace v agendě českých environmentálních NNO. Jejím cílem je na základě analýzy strategických dokumentů vybraných českých environmentálních NNO kriticky zhodnotit prosazování a míru zastoupení tématu ekonomické lokalizace v jejich agendě. Metodologicky práce vychází z principů kvalitativní analýzy textu a kódování, které umožnily zjištěné argumenty dále …more
Abstract:
This thesis answers the question how the Czech environmental organisations have employed the concept of economic localization in their agenda. It aims to critically assess the interest in the topic and arguments in Czech environmental NGOs agenda. Methodology used in this work is based on the qualitative text analysis and coding which enable further interpretation of identified arguments. The work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií