Theses 

Analýza personální práce – Talent management – Ing. Kateřina Budínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kateřina Budínová

Bakalářská práce

Analýza personální práce – Talent management

Analysis of human resources management in a company – Talent management

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Analýza personální práce – Talent management“ je analýza konceptu talent managementu v prostředí konkrétního podniku. První část práce je zaměřena na popis konceptu talent managementu v třech základních oblastech – získání, rozvoje a udržení talentovaných zaměstnanců. Druhá část práce je zaměřena na nastupující generaci Y s jejími odlišnostmi, na které se musí podniky adaptovat. V poslední části je provedena samotná analýza programu talent managementu v konkrétním podniku se zaměřením na problematické prvky vedoucí k doporučení řešení.

Abstract: The goal of the thesis: “Analysis of human resources management in a company – Talent management” is to analyze a concept of talent management in a specific company. The first part of the thesis describes the concept of talent management in the three basic fields – attracting, developing and retaining talented employees. The second part is focused on the forthcoming generation Y with its differences, to which the company must adapt itself. In the last part the analysis of the program of talent management in a specific company is executed, focusing on the problematic elements, leading to recommending a solution.

Klíčová slova: Talent management, řízení kariéry, generace Y, rozvojové programy, řízení lidských zdrojů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Bobrovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz