Bc. Lucie MÁNKOVÁ

Diplomová práce

VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘI TVOŘENÍ SLOV V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ (ADAPTACE PŘEJATÝCH SLOV, ZVLÁŠTNÍ TYP TVOŘENÍ SLOV ZKRACOVÁNÍM)

The developmental tendency in the process of formation words in the contemporary Czech language (adaptation of loan words and curios type of words by contracting)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývojové tendence současné češtiny, a to především na zkratky, zkratková a přejatá slova. Prostřednictvím Českého národního korpusu byla zjišťována frekvence užití těchto jazykových prostředků. Pomocí dotazníku jsme zjistili frekvenci užití jmenovaných prostředků jazyka mezi žáky druhého stupně, jsou ovlivněni především angličtinou.
Abstract:
The Dissertation work is is focused on development tendency in the present Czech language, mainly on abbreviation, abbreviatory and adopted words. The mediation of The Czech national corpus was find out a frequency of using these linguistic means. By questionnaire survey we found out frequency of using the named linguistic means among the learners in the second school, they are influenced primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Dr. PhDr. Květoslava Musilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁNKOVÁ, Lucie. VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘI TVOŘENÍ SLOV V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ (ADAPTACE PŘEJATÝCH SLOV, ZVLÁŠTNÍ TYP TVOŘENÍ SLOV ZKRACOVÁNÍM). Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses neu69g neu69g/2
22. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.