Bc. Michal Krykorka

Master's thesis

Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou

Synthesis of tetrapodal conjugated systems containing central benzene 1,4 diamine unit
Abstract:
Byla provedena literární rešerše syntéz a využití látek s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou, které byly různě modifikovány a substituovány. V teoretické části bylo pojednáno o konjugovaných systémech v push-pull uspořádání, dále byly probrány různé modifikace centrálních jednotek, vliv pyridinu na skelet molekuly, výčet pKa látek s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou a možnosti syntéz …more
Abstract:
A literature search of the syntheses and applications of compounds containing benzene 1,4 diamino central unit, its modifications and substitution has been done. In the theoretical part, the conjugated systems in the push-pull arrangement were discussed as well as introducing of multiple types of central units and influence of pyridine acceptor on properties of the final organic material. pKa of compounds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krykorka, Michal. Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická