Ing. Jaroslava Kristýna Tůmová, Ph.D.

Bakalářská práce

Teorie motivace a motivování žáků

The theory of motivation and motivating students
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a praktická pak dvě kapitoly. První kapitola bakalářské práce se zabývá definicí pojmu motivace, její charakteristikou a klasifikací. V této kapitole jsou shrnuty možné přístupy chápání pojmu motivace. A kromě definice motivace a pojmů s ní souvisejících …více
Abstract:
The first chapter of the bachelor thesis deals with the definition of motivation, its characteristics and classifications. This part summarizes the various approaches to the motivation and analyzes sources of the motivation. The second chapter of this bachelor thesis is focused on the research of the theories of the motivation. The largest part is concerned to Maslow's hierarchy of human needs. At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Píša

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tůmová, Jaroslava Kristýna. Teorie motivace a motivování žáků. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN