Bc. Kateřina Vlčnovská

Diplomová práce

Coming of Age Through Myths and Fairy Tales in Selected Works of Neil Gaiman

Coming of Age Through Myths and Fairy Tales in Selected Works of Neil Gaiman
Anotace:
Práce se zabývá tématem dospívání a jeho vyobrazení v pohádkách a mýtech. První část zkoumá definici a vývoj pohádek v rámci dětské literatury a roli, kterou pohádky pro své čtenáře plní. Druhá část pojednává o vývoji mýtů, jejich rozvoji a vlivem, který má na své čtenáře. Výsledek analýzy pohádek a mýtů je aplikován v poslední kapitole na tři knihy Neila Gaimana, jmenovitě na Knihu hřbitova, Americké …více
Abstract:
The thesis analyses coming of age through myths and fairy tales. The first part looks at the definition and development of fairy tales in scope of children's literature and explores the role fairy tales fulfil for its readers. The second chapter analyses the definition of myths and tracks the development of myths through time. Furthermore, the chapter looks at the narrative of myths and what role does …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta