Bc. Kateřina Vlčnovská

Master's thesis

Coming of Age Through Myths and Fairy Tales in Selected Works of Neil Gaiman

Coming of Age Through Myths and Fairy Tales in Selected Works of Neil Gaiman
Abstract:
Práce se zabývá tématem dospívání a jeho vyobrazení v pohádkách a mýtech. První část zkoumá definici a vývoj pohádek v rámci dětské literatury a roli, kterou pohádky pro své čtenáře plní. Druhá část pojednává o vývoji mýtů, jejich rozvoji a vlivem, který má na své čtenáře. Výsledek analýzy pohádek a mýtů je aplikován v poslední kapitole na tři knihy Neila Gaimana, jmenovitě na Knihu hřbitova, Americké …more
Abstract:
The thesis analyses coming of age through myths and fairy tales. The first part looks at the definition and development of fairy tales in scope of children's literature and explores the role fairy tales fulfil for its readers. The second chapter analyses the definition of myths and tracks the development of myths through time. Furthermore, the chapter looks at the narrative of myths and what role does …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Reader: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta