Bc. Jana HANZLÍKOVÁ

Diplomová práce

Léčba bolesti v hospicovém zařízení

Treatment of pain in a hospice facility
Anotace:
Léčba bolesti v hospicovém zařízení je v současné době aktuální téma, a to jak z pohledu onkologicky nemocných pacientů, zdravotnických pracovníků, zdravotních pojišťoven, tak i z pohledu laické veřejnosti. Hospicová péče dává možnost prožít poslední chvíle života pacienta v blízkosti rodiny a přátel. To vše za předpokladu správně tišené nádorové bolesti, zmírňování ostatních příznaků onemocnění a …více
Abstract:
Treatment of pain in a hospice facility is nowadays a current topic, both from the perspective of cancer patients, health workers and health insurance companies as well as from the perspective of the general public. Hospice care provides the opportunity to experience the last moments of the patient´s life close to the family and friends. All this provided that the pain of the tumour is properly controlled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZLÍKOVÁ, Jana. Léčba bolesti v hospicovém zařízení. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/