Bc. Kateřina Mikulášková

Bakalářská práce

Vliv vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na průběh trestního řízení

Influence of Investigative Commission Chamber of Deputies to Criminal Proceedings
Anotace:
Tato práce analyzuje činnost vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve vztahu k trestnímu řízení. V první části jsou zpracovány základní teoretické pojmy a přístupy týkající se trestního řízení, subjektů trestního řízení, vyšetřovacích komisí, veřejného zájmu a kontrolních mechanismů. V praktické části se budu zabývat komparativní analýzou tří vybraných vyšetřovacích komisí. Zaměřím …více
Abstract:
This work analyses the activity of the investigative commissions of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in relation to the criminal proceedings. In the first part the basic theoretical concepts and approaches concerning criminal proceedings, subject of criminal proceedings, investigative commissions, public interest and control mechanisms are elaborated. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní