Bc. Kateřina Mikulášková

Bachelor's thesis

Vliv vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na průběh trestního řízení

Influence of Investigative Commission Chamber of Deputies to Criminal Proceedings
Abstract:
Tato práce analyzuje činnost vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve vztahu k trestnímu řízení. V první části jsou zpracovány základní teoretické pojmy a přístupy týkající se trestního řízení, subjektů trestního řízení, vyšetřovacích komisí, veřejného zájmu a kontrolních mechanismů. V praktické části se budu zabývat komparativní analýzou tří vybraných vyšetřovacích komisí. Zaměřím …more
Abstract:
This work analyses the activity of the investigative commissions of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in relation to the criminal proceedings. In the first part the basic theoretical concepts and approaches concerning criminal proceedings, subject of criminal proceedings, investigative commissions, public interest and control mechanisms are elaborated. In the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Reader: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní