Tereza SMOLANOVÁ

Bachelor's thesis

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje charakteristice terciárního vzdělávání v České republice, jeho vývoji a historii. Úvodní část práce je zaměřena na systém vzdělávání v České republice a na zásady a cíle vzdělávání. Dále se práce zabývá historií a právní úpravou terciárního vzdělávání a pojednává o mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání. V závěru se práce zabývá charakteristikou vyšších odborných …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the characteristics of tertiary education in the Czech Republic, its evolution and history. The introductory part is about the education system in the Czech Republic and on the principles and objectives of education. Furthermore, the thesis is devoted to the history and legal regulation of tertiary education and deals with the International Standard Classification of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMOLANOVÁ, Tereza. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/