Petr EMINGR

Bakalářská práce

Česká rozvojová spolupráce vůči zemím Balkánu v letech 2010-2016

Czech Development Cooperation Towards Balkan Countries in 2010-2016
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Česká rozvojová spolupráce vůči zemím Balkánu v letech 2010-2016". Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat českou dvoustrannou ZRS v rozmezí let 2010-2016 s Bosnou a Hercegovinou, Kosovem a Srbskem. Tyto země představují jediné teritoriální priority v oblasti Balkánu ve stávající Koncepci ZRS ČR na období 2010-2017. Práce je rozdělena do tří částí. První část …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Czech Development Cooperation towards Balkan Countries in 2010-2016". The main goal is to analyze Czech bilateral cooperation towards the Balkan countries in 2010-2016; specifically it is Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Serbia. These countries are presented as the only representatives of Balkan territory in The Development Cooperation Strategy of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EMINGR, Petr. Česká rozvojová spolupráce vůči zemím Balkánu v letech 2010-2016. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/