Ilona Tušicová

Master's thesis

Sociální sanace multiproblémových rodin

Social Rescue of Multi-troubled Families
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je analýza oporových institucionálních sítí, které zabezpečují diferencovanou pomoc a služby určené pro multiproblémové rodiny. Jedná se o typ rodin, jejichž členové nejsou schopni vyřešit svoji problémovou situaci vlastními silami a potřebují podporu sociálních pracovníků, případně celého týmu různých odborníků. Tato forma intervence (sociálně aktivizační služby pro rodiny …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM496

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedúci: Josef Zita
  • Oponent: Radka Janebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Master programme / odbor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.