Viktorie Fingerhutová

Bakalářská práce

Budování značky atraktivního zaměstnavatele ve vztahu k absolventům VŠ

Building an attractive employer brand in relation to university graduates
Anotace:
Cílem práce je analýza procesů a nástrojů budování značky zaměstnavatele ve společnosti Johnson & Johnson. V teoretické části se práce věnuje vztahu mezi značkou zaměstnavatele a angažovanosti jejich zaměstnanců, definování využívaných postupů při interním tak externím budováním značky zaměstnavatele. V části praktické jsou tyto postupy porovnávány s aktivitami, které pro budování značky zaměstnavatele …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the processes and tools of building an employer's brand in Johnson & Johnson. The theoretical part deals with the relationship between the employer's brand and the involvement of their employees, defining the procedures used in internal and external building of the employer's brand. In the practical part, these practices are compared with the activities Johnson …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku