Bc. Veronika Kordíková

Diplomová práce

Vybrané projevy neverbální komunikace uchazečů výběrového pohovoru

Selected manifestations of nonverbal communation of applicants during selective interview
Anotace:
Výběrový pohovor je stále nejčastěji používaná metoda volby zaměstnanců v České republice. Ačkoliv je výběrový pohovor nejoblíbenější metodou českých personalistů, dle mého mínění, bohužel, někteří podceňují význam neverbální komunikace uchazečů. Cílem mé práce je zjistit, co si porota výběrového pohovoru myslí o vybraných projevech neverbální komunikace uchazečů. Moje práce ukazuje podrobnější a konkrétnější …více
Abstract:
The structured interview is still the most commonly used method for empoyee recruiment in the Czech Republic. Although the structured interview is the most popular method within Czech personnal managers, some of them still underestimate the importance of nonverbal communication of the candidates. I intend to find out how the job interview commitee considers nonverbal communication of the candidates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce

Práce na příbuzné téma