Mgr. Michaela Chlápková

Diplomová práce

Ochrana zdraví hospodářských zvířat - právní aspekty používání veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv

Livestock Health Protection - Legal Aspects of Use of Veterinary Medicinal Products and Medicated Feed
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled právní úpravy unijní i vnitrostátní v oblasti ochrany zdraví hospodářských zvířat při používání veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv. Kromě definice základních pojmů, obsahuje práce i přehled základních unijních a vnitrostátních právních pramenů. V následující části práce jsou analyzovány vybrané právní aspekty z oblasti veterinárních …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to provide a comprehensive overview of EU and national legislation in the field of animal health protection in the use of veterinary medicinal products and medicated feed. In addition to the definition of basic concepts, the work also contains an overview of basic EU and national legal sources. In the following part of the work, selected legal aspects from the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2022
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta