Tomáš Ondráček

Bakalářská práce

Veřejné dražby a dražby soudních exekutorů

Public auctions and court distrainers auctions
Anotace:
Věřitel má možnost uspokojit svou pohledávku nejen s pomocí soudního exekutora, ale i s dražebníkem veřejných dražeb. Dle mého názoru je první z těchto možností využívána daleko více, jelikož veřejnost nezná výhody veřejných dražeb. Ve své bakalářské práci proto porovnávám veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách s dražbami soudních exekutorů dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. V …více
Abstract:
A creditor has the possibility to settle a claim not only with the help of a court distrainer, but also with a system of public auctions. In my opinion, the first option is much more used because the public does not know the advantages of public auctions. In my bachelor's thesis I compare the public auctions under the Act on Public Auctions to the court distrainer auctions under the Civil Procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Štěpánek
  • Oponent: Ludvík Kostelanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49821

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo