Ing. Andrea Holešinská, Ph.D.

Bakalářská práce

Teaching English as a Foreign Language to Students with Learning Difficulties

Teaching English as a Foreign Language to Students with Learning Difficulties
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémy žáků, které se objevují při studiu cizího jazyka. V práci jsou analyzovány výukové metody, které mohou žákům usnadnit proces osvojování si cizího jazyka, resp. angličtiny. V této souvislosti se vychází z poznatků (výukových metod) používaných při výuce žáků se specifickými poruchami učení, které se jeví jako vhodné prostředky k eliminaci problémů žáků začínajících …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the difficulties of young learners with mastering a foreign language (English) in terms of analyzing and providing teaching methods that can improve and encourage young learners to acquire English as a foreign language. A certain stress is laid on teaching process and methods that should be used when teaching young learners with learning disabilities.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta