Theses 

Statické a konstrukční řešení železobetonového objektu – Michal Mikulík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Michal Mikulík

Diplomová práce

Statické a konstrukční řešení železobetonového objektu

Static and structural solution of reinforced-concrete structure

Anotace: Předmětem diplomové práce je statické a konstrukční řešení železobetonového objektu. Tato diplomová práce se zabývá návrhem vybraných konstrukčních prvků a základové patky. Práce obsahuje také výkresovou část, zahrnující stavební výkresy půdorysů a řezu a výkresy tvaru a výztuže vybraných konstrukčních prvků a základové patky.

Abstract: The subject of this thesis is static a structural solution of reinforced-concrete structure. This theses mainly focuses on design of selected construction elements and foot base. The theses contains drawings, which includes construction drawings of plans and section and drawings of the selected construction elements and foundation slab.

Klíčová slova: Klíčová slova, Železobeton, sloup, deska, patka

Keywords: Keywords, Reinforced concrete, pillar, foundation slab

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
  • Vedoucí: Lucie Mynarzová
  • Oponent: Kamil Burkovič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:04, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz