Bc. Jan Kramář

Diplomová práce

Management start up firem v Jihomoravském kraji

Management of the start-up companies in the South Moravian Region
Anotace:
Cílem diplomové práce „Management start up firem v Jihomoravském kraji“ je na základě zpracování teoretických východisek problematiky managementu start-up firem udělat analýzu managementu ve vybraných firmách v Jihomoravském kraji a navrhnout opatření pro efektivnější postup v oblasti managementu těchto firem do budoucna.
Abstract:
The goal of the thesis “Management of the start up companies in the South Moravian Region” is based on the theoretical resources of management of the start-up companies to make the management analysis in selected companies in the South Moravian Region and to propose measures for more efficient procedure in the field of management of these companies to the future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radomil Dojiva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting