Bc. Milan Šůstek

Diplomová práce

Analýza a implementace systému správy obsahu pro malé a střední webové portály

Analysis and implementation of a content management system for small and medium web portals
Anotace:
Cílem práce je analýza headless systémů pro správu obsahu a jejich porovnání s tradičními verzemi těchto systémů. Dále je provedeno šetření vhodnosti headless systémů pro implementaci malých a středních webových stránek. Výstupem jsou implementované firemní webové stránky s použitím dvou vybraných zástupců těchto systémů a k nim příslušné integračně knihovny
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze headless content management systems and compare then with traditional CMS. Furthermore, the headless CMS are evaluated for the implementation of small and medium-sized websites. The outputs of the thesis are integration libraries and corporate websites implemented using two selected headless CMS.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Barbořík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky