Bc. Dana Růžičková

Bakalářská práce

Vybrané problémy financování příspěvkové organizace

Selected problems of the budgetary organization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Vybrané problémy financování příspěvkové organizace“ je zhodnotit možnosti zřizovatele při posuzování hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků. První kapitola je zaměřena na právní postavení příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. V následujících kapitolách je popsán problém financování příspěvkové organizace z pohledu zřizovatele a průběh …více
Abstract:
The aim of the thesis entitled “Selected problems of financing of budgetary organisation“is to evaluate the options the founders have when assessing their expenditures. The first chapter focuses on the legal basis of the budgetary organisations, as established by the local authorities. In the following chapters, the problems founders are facing when funding the budgetary organisations are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa