Theses 

Vybrané problémy financování příspěvkové organizace – Bc. Dana Růžičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration

Bc. Dana Růžičková

Bachelor's thesis

Vybrané problémy financování příspěvkové organizace

Selected problems of the budgetary organization

Anotácia: Předmětem bakalářské práce „Vybrané problémy financování příspěvkové organizace“ je zhodnotit možnosti zřizovatele při posuzování hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků. První kapitola je zaměřena na právní postavení příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. V následujících kapitolách je popsán problém financování příspěvkové organizace z pohledu zřizovatele a průběh veřejnoprávní kontroly. V poslední části je pak provedena analýza hospodaření konkrétních příspěvkových organizací a jejich komparace zaměřená na posouzení hospodárnosti vynaložení finančních prostředků.

Abstract: The aim of the thesis entitled “Selected problems of financing of budgetary organisation“is to evaluate the options the founders have when assessing their expenditures. The first chapter focuses on the legal basis of the budgetary organisations, as established by the local authorities. In the following chapters, the problems founders are facing when funding the budgetary organisations are described, as well as the process of public control. The last chapter contains an analysis of specific budgetary organisations and a comparative study of the efficiency of their expenditures’.

Kľúčové slová: Veřejný sektor, příspěvková organizace, územně samosprávný celek, státní rozpočet, veřejnosprávní kontrola, efektivnost, hospodárnost, účelnost. Public Sector, budgetary organization, local government unit, State Budget, control of public administration, efficiency, economy, expediency.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 01:19, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz