Radek LUKEŠ

Bakalářská práce

Od Generace X po Generaci A: Vybrané romány Douglase Couplanda

From Generation X to Generation A: Selected Novels of Douglas Coupland
Abstract:
This thesis analyses the portrayal of the American consumer society in Douglas Coupland{\crq}s novels Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), Microserfs (1995) and Generation A (2009). It also deals with the problems of two generations and the differences between them, it further looks for alternatives as a main theme of Coupland{\crq}s novels. The thesis concludes that the generations …více
Abstract:
Tato práce analyzuje zobrazení americké konzumní společnosti v románech Douglase Couplanda Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), Microserfs (1995) a Generation A (2009). Práce se zabývá problematikou dvou generací a rozdíly mezi nimi, dále hledá alternativy jako nosné téma Couplandových románů. Práce dochází k závěru, že obě generace se od sebe nijak výrazně neliší a mladí dospělí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 14713

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠ, Radek. Od Generace X po Generaci A: Vybrané romány Douglase Couplanda. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe