Bc. Barbora Kosinová

Diplomová práce

Saramago e o seu Evangelho segundo Jesus Cristo: Mil verdadeiras interpretações de só “uma única história possível”

Saramago and his Gospel According to Jesus Christ: Thousands true interpretations of the “only possible story”
Abstract:
This thesis is based on four canonical gospels of Matthew, Mark, Luke, and John and the unique literary actualization Gospel According to Jesus Christ written by José Saramago. Since Saramago describes in the first chapter famous Dürer’s graphics called Crucifixion of Christ, the thesis initially observes adaptations of selected biblical motives from life of Jesus Christ which appear in fine arts in …více
Abstract:
Výchozím textem této práce jsou čtyři kanonická evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana a jejich unikátní literární aktualizace v podobě románu José Saramaga, Evangelium podle Ježíše Krista. Protože Saramago v úvodní kapitole popisuje slavnou Dürerovu grafiku Ukřižování Krista, práce nejprve sleduje zpracování vybraných biblických motivů ze života Ježíše Krista ve výtvarném umění v evropském …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura