Bc. Lukáš Udržal

Bakalářská práce

Možnosti spolupráce mezi Českou televizí (Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání) a MŠMT v oblasti poskytování vzdělávacích pořadů (a jejich vytváření).

The possibilities of cooperation between the Czech television and Ministry of Education, Youth and Sports in the field of offering and creating educational programmes.
Anotace:
Práce se zabývá historií i současným stavem spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou televizí, v oblasti vytváření a poskytování vzdělávacích pořadů. Mapuje, jak v současné době probíhá proces vytváření vzdělávacích pořadů, shrnuje nové trendy a zabývá se výzkumy i ostatními aspekty vzdělávání za pomoci médií.
Abstract:
This paper considers the history and the present state of co-operation between the Ministry of Education and Czech Television, in creating and providing education programmes. The paper maps over the creation of educational programmes at present time and brings together new trends, research works and other aspects of media provided education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Udržal, Lukáš. Možnosti spolupráce mezi Českou televizí (Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání) a MŠMT v oblasti poskytování vzdělávacích pořadů (a jejich vytváření).. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.