Ing. Jiří TESAŘ

Doctoral thesis

Termografie v plazmových a laserových technologiích

Thermography in plasma and laser technologies
Anotácia:
Disertační práce je zaměřena na aplikaci infračervené termografie ve výzkumu plazmových a laserových technologií. Jejím výsledkem je metodika měření, vyhodnocení, analýza probíhajících tepelných procesů a zobecnění použití infračervené termografie ve vybraných technologiích. Jedná se o technologie vytváření tenkých titanových vrstev fyzikální depozicí při vysokovýkonovém pulzním magnetronovém naprašování …viac
Abstract:
PhD thesis is focused on application of infrared thermography in research of plasma and laser technologies. Its results are methodology of measurement, evaluation, analysis of ongoing thermal processes and generalization of infrared thermography use in selected technologies. It deals with technology of deposition of thin titanium films with physical deposition (PVD) by high power pulsed magnetron sputtering …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESAŘ, Jiří. Termografie v plazmových a laserových technologiích. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/