Eva Brabcová

Diplomová práce

Využití strategie cause related marketingu v otázce environmentálního problému znečištění plasty

The Application of Cause Related Marketing Strategy in the Environmental Issue of Plastic Pollution
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vyhodnotit cause related marketingovou kampaň společnosti adidas ve spolupráci s neziskovou organizací Parley for the Ocean na českém trhu. Tato kooperace spočívá ve sběru plastů z pobřeží oceánů a jejich zpracování na materiál, ze kterého adidas vyrábí sportovní potřeby. V teoretické části práce je popsaná společenská odpovědnost firem, cause related marketing a zelený …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the cause relationship marketing campaign, which is composed of adidas cooperation with the non-profit organization Parley for the Ocean on the Czech market. This cooperation involves collecting plastic pollution from the ocean and processing them into materials from which adidas manufactures sporting goods. In the theoretical part of the thesis is described corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Květa Olšanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75912

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod