Kateřina Charousková

Bakalářská práce

Udržitelný rozvoj v turistickém regionu Český ráj a vliv na cestovní ruch

The Sustainable Development of the Touristic Region Bohemian Paradise and the Influence on Tourism
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjištění, jakým způsobem je realizován udržitelný rozvoj v regionu Český ráj a zda dochází k dostatečné ochraně přírodního a kulturního bohatství v daném území. V teoretické části práce, která čerpá z dostupných informačních zdrojů, je charakterizován region Český ráj, organizace a řízení cestovního ruchu v Českém ráji a aspekty udržitelnosti rozvoje v turistickém regionu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB882

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Eva Šimková
  • Oponent: Zdenek Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv