Martin KOLÁŘ

Diplomová práce

Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties

Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties
Abstract:
The theoretical background and methods used for the purposes of the thesis are the critical discourse analysis, the political discourse and the genre analysis. The analysis studies differences in the presentation of the party, their use of linguistic and ideological strategies, and general grammatical, lexical and stylistic structure of the texts.
Abstract:
Základními teoretickými východisky práce jsou kritická teorie diskurzu, politického diskurzu a žánrová analýza. Práce se zaměřuje především na rozdíly mezi prezentacemi jednotlivých politických stran a rozdíly v jejich práci s lingvistickými, ale i ideologickými strategiemi, a na obecně gramatické, lexikální a stylistické vlastnosti.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Martin. Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠ