Martin KOLÁŘ

Master's thesis

Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties

Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties
Abstract:
The theoretical background and methods used for the purposes of the thesis are the critical discourse analysis, the political discourse and the genre analysis. The analysis studies differences in the presentation of the party, their use of linguistic and ideological strategies, and general grammatical, lexical and stylistic structure of the texts.
Abstract:
Základními teoretickými východisky práce jsou kritická teorie diskurzu, politického diskurzu a žánrová analýza. Práce se zaměřuje především na rozdíly mezi prezentacemi jednotlivých politických stran a rozdíly v jejich práci s lingvistickými, ale i ideologickými strategiemi, a na obecně gramatické, lexikální a stylistické vlastnosti.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘ, Martin. Differences in Web Presentations of the Czech and the British political parties. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta