Ing. Magda Staňková

Diplomová práce

Příprava a testování vlastností kapilárních monolitických kolon pro separace nízkomolekulárních látek

Preparation and testing of properties of capillary monolithic columns for separation of low-molecular compounds
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přípravou a testováním metkrylátových kapilárních monolitických kolon pro separace nízkomolekulárních látek. Práce studuje vliv délky alkylového a oxyethylenového řetězce síťujících monomerů na účinnost separace. Optimalizované kolony byly použity pro separace fenolických látek v systému reverzních fází i v chromatografii hydrofilních interakcí. Dále byly aplikovány v …více
Abstract:
The aim of this thesis is preparation and characterization of polymethacrylate capillary monolithic columns for the separation of low-molecular compounds. Thesis explores the effect of the length of alkyl and oxyethylene chain in dimethacrylate crosslinker on the separation power and efficiency of prepared columns. The optimized columns were applied to the separation of phenolic compounds using both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staňková, Magda. Příprava a testování vlastností kapilárních monolitických kolon pro separace nízkomolekulárních látek. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická