Ing. Petra Lešáková

Diplomová práce

Implementace modelů podnikatelských inkubátorů orientovaných směrem k udržitelnému rozvoji v České republice

The implementation of business incubator models in the Czech Republic oriented towards sustainable development
Anotace:
Práce se věnuje tématu podnikatelských inkubátorů jako nástroje podpory vzniku a rozvoje malých a středních podniků. Zaměřuje se na identifikaci charakteristik modelu podnikatelského inkubátoru, který se řídí principy udržitelného rozvoje a orientuje se na podporu udržitelného podnikání u začínajících podniků.
Abstract:
This thesis refers to the topic of business incubators as a tool of support of small and medium enterprises. It focuses on identifying characteristics of business incubator model which follows principles of sustainable development and focuses on the sustainable starting entrepreneurs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lešáková, Petra. Implementace modelů podnikatelských inkubátorů orientovaných směrem k udržitelnému rozvoji v České republice. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru