Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Disertační práce

Binokulární korekce u osob s centrálním postižením sítnice

Binocular correction in patients with central retinal impairment
Anotace:
Záměr: Patologie centrální krajiny obvykle vedou k závažnému postižení celé řady zrakových funkcí. Kromě zpravidla nerovnoměrného poklesu centrální zrakové ostrosti a kontrastní senzitivity dochází ke zhoršení stability fixace a redukci binokulární sumace zrakové ostrosti a kontrastní senzitivity. Původní foveola ztrácí funkci referenční pozice pro řízení motorického systému oka a její místo přebírají …více
Abstract:
Background: Many of visual functions are usually impaired by serious retinal diseases. With different speed of progression, the point of sharpest vision is being damaged and visual acuity as well as contrast sensitivity and fixation stability declines. Instead of the damaged fovea the new preferred retinal points are arising and taking over its function as the referential position for the whole motoric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta