Fidan Aliyeva

Bakalářská práce

Proposal of marketing campaign for students in Azerbaijan to study at FBE MENDELU in Brno

Návrh marketingové kampaně pro PEF MENDELU v Brně pro studenty v Azerbajdžánu
Anotace:
Studenti se stěhují z jedné země do druhé z řady důvodů, jedním z nich je nabízená kvalita vzdělání a možnost poznávat jiné kultury atd. Hlavním cílem této bakalářské práce je formulovat doporučení pro PEF Mendelovu univerzitu, jak přilákat studenty z Ázerbájdžánu. Primární data byla získána prostřednictvím online dotazníkového šetření (n = 309), hloubkových rozhovorů (n = 17) a osobních zkušeností …více
Abstract:
Students move from one country to another to study due to many reasons such as high quality of education, possibility to explore the world and study other cultures, etc.The main objective of this bachelor thesis is to define recommendations for FBE Mendel University to attract students from Azerbaijan. The primary data was collected via online questionnaire survey in Azerbaijan (n = 309), in-depth …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management