Mgr. Monika Mendlová, Ph.D.

Disertační práce

Koevoluce a kodiverzifikace hostitelsko-parazitického systému Cichlidae-Monogenea

Coevolution and codiversification of the host-parasite system Cichlidae-Monogenea
Anotace:
Ústředním tématem předložené disertační práce je studium evolučních mechanismů ovlivňujících biodiverzitu monogeneí parazitujících u ryb čeledi Cichlidae. Vybraným modelem pro toto studium je hostitelsko-parazitický systém Cichlidae z oblasti západní Afriky a jejich monogenea řádu Dactylogyridea. Hlavním cílem disertační práce je (1) studium biodiverzity parazitů řádu Dactylogyridea třídy Monogenea …více
Abstract:
The central topic of this thesis is the study of evolutionary mechanisms affecting the diversity of monogeneans in the host-parasite system Cichlidae-Monogenena in West Africa. The selected host-parasite model for this study is Cichlidae from West Africa and their oviparous monogeneans (belonging to Dactylogyridae). The main objectives of the thesis were: (1) to investigate biodiversity of dactylogyridean …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
  • Oponent: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc., RNDr. Ivica Hromadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta