Mgr. Pavel Loutocký, BA (Hons)

Advanced ('rigorózní') thesis

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU

Alternative consumer disputes resolution online under the EU law
Abstract:
Tématem práce je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu Evropské unie. Tento způsob řešení sporů by měl poskytovat jednoduché, efektivní, rychlé a levné mimosoudní řešení sporů v souvislosti s online transakcemi. Účelem této práce je zjistit, zda představená legislativní úprava opravdu naplňuje tento předpoklad a zda se tak spotřebiteli dostane adekvátního nástroje pro řešení sporů …more
Abstract:
This doctoral thesis is focused on alternative consumer disputes resolution online under the European Union law. Such dispute resolution should provide a simple, efficient, fast and inexpensive out-of-court settlement related to online transactions. The main purpose of this thesis is to determine if the introduced legislation is really fulfilling its aim and if the consumers get an adequate instrument …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2017
  • Reader: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta