Ing. Jiří BAROŠ

Diplomová práce

Síťový MVC framework pro vývoj mobilních aplikací\nl{}

MVC framework for developing mobile applications\nl{}
Anotace:
Práce se zabývá analýzou techniky vývoje aplikací pomocí návrhového vzoru Model-View-Controller, dostupnými a vhodnými technologiemi pro vývoj vícevrstvých aplikací klient-sever. Cílem je navrhnout Model-View-Controller framework, který by byl vhodný pro vývoj tenkých klientů provozovaných na malých mobilních zařízeních typu mobilní telefon nebo PDA. Práce obsahuje výběr vhodných technologií, zpracování …více
Abstract:
The topic of this thesis is to analyze techniques for developing applications with a Model-View-Controller design pattern with appropriate technologies. The goal is to propose a Model-View-Controller framework, which would be proper for developing multi-tier client-server applications with use of Model-View-Controller paradigm, where clients are implemented as thin clients for mobile devices like cell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
Zveřejnit od: 27. 5. 2009
Identifikátor: 6327

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAROŠ, Jiří. Síťový MVC framework pro vývoj mobilních aplikací\nl{}. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.