Bc. Marie Ševčíková

Master's thesis

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem

Nonisothermal crystallization of blends of linear and branched polypropylene with clarifying agent
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem neizotermní krystalizace směsí lineárního polypropylenu a polypropylenu s dlouhými větvemi spolu s -nukleačním/zjasňovacím činidlem Millad 3988 na bázi 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitolu. Zjasňovací činidla se obecně používají k modifikaci optických vlastností polypropylenu např. v obalových aplikacích. Krystalizační chování a morfologie byly zkoumány …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of non-isothermal crystallization of linear and long-chain branched polypropylene blends with -nucleating/clarifying agent Millad 3988 based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol. Clarifying agents are generally used to modify the optical properties of polypropylene in packaging applications. The practical part of this work is aimed to induce the creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ševčíková, Marie. Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem. Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Polymer Engineering / -