Theses 

The Regional Development Analysis - The Case Study of Otrokovice and Kroměříž – Vendula Němečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vendula Němečková

Bakalářská práce

The Regional Development Analysis - The Case Study of Otrokovice and Kroměříž

Analýza regionálního rozvoje - Případová studie Otrokovic a Kroměříže

Anotace: Cílem balakalářské práce je posouzení rozvoje měst Otrokovice a Kroměříž. Autorka se proto zaměřila na zhodnocení současného stavu municipalit, které bylo provedeno pomocí socio-ekonomické analýzy, studií strategií rozvoje a jejich naslédného provedení. Vybrané ukazatele, jejich aplikace a porovnání umožnili autorovi zhodnotit efektivitu rozvoje území obou zvolených měst. Celkové zhodnocení rozvoje municipalit a jejich strategických plánů pomohlo autorce určit problémové oblasti a postupy, které jsou potřeba k dalšímu rozvoji území. Ani jedno z měst se nepotýká s žádným zásadním problémem rozvoje ve sledovaném období. Doporučení dalších postupů, přispívajících k budoucímu rozvoji obou vybraných měst je provedeno.

Abstract: The objective of this bachelor thesis is to evaluate developments of municipalities Otrokovice and Kroměříž. Therefore, the author focuses on the evaluation of the present position of municipalities processed through socio-economic analyzes, study of their development strategies and following implementations. Chosen indicators, their subsequent assessment and comparison enable author to evaluate the efficiency of the territorial development of both municipalities. Moreover, the overall assessment of developments and description of development strategies of Otrokovice and Kroměříž allows author to determine the main problematic areas and actions that need to be undertaken to develop such territories. Nevertheless, none of the municipalities are facing any crucial problem of their development in chosen time period. Suggestions of actions towards the further development of both investigated cities are made.

Klíčová slova: strategické plánování, strategický plán, socio-ekonomická analýza, region, municipalita

Keywords: socio-economic analysis, region, municipality, strategic plan, strategic planning

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61317 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/61317/priloha/50712 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/61317/priloha/50711 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz