Kateřina BURDOVÁ

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika Svazku obcí údolí Desné

Geographical characteristic of Association of the river Desná valley
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá geografickým popisem mikroregionu Svazku obcí údolí Desné. Práce se dělí na dvě základní části. První popisuje území z hlediska fyzickogeografické charakteristiky, tj. polohu, georeliéf, vodstvo, klima, faunu a flóru a stav životního prostředí, jak na něj působí člověk a jak se jej snaží zlepšovat a chránit, jelikož velká část území mikroregionu se nachází v CHKO Jeseníky …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a geographical description of the Association of the river Desná valley micro region. The thesis is divided on two parts. The first part characterizes the region from the physically-geographical perspective, that is, it describes location, georelieph, hydrology, climate, fauna and flora as well as human's interaction and protection of nature and environment. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Luděk Krtička

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BURDOVÁ, Kateřina. Geografická charakteristika Svazku obcí údolí Desné. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta