Kateřina BURDOVÁ

Bakalářská práce

Geografická charakteristika Svazku obcí údolí Desné

Geographical characteristic of Association of the river Desná valley
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá geografickým popisem mikroregionu Svazku obcí údolí Desné. Práce se dělí na dvě základní části. První popisuje území z hlediska fyzickogeografické charakteristiky, tj. polohu, georeliéf, vodstvo, klima, faunu a flóru a stav životního prostředí, jak na něj působí člověk a jak se jej snaží zlepšovat a chránit, jelikož velká část území mikroregionu se nachází v CHKO Jeseníky …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a geographical description of the Association of the river Desná valley micro region. The thesis is divided on two parts. The first part characterizes the region from the physically-geographical perspective, that is, it describes location, georelieph, hydrology, climate, fauna and flora as well as human's interaction and protection of nature and environment. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURDOVÁ, Kateřina. Geografická charakteristika Svazku obcí údolí Desné. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta