Mgr. Martina Kobližková, Ph.D.

Doctoral thesis

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems
Abstract:
Práce je rozdělena na tři části pokrývající různé oblasti studia osudu perzistentních organických polutantů. První část se věnuje těkání polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů z půdního povrchu a stanovaní jejich vytěkávacích toků. Schopnost kvantifikovat výměnu látek mezi půdou a atmosférou může být velmi důležitá pro porozumění roli půdy v osudu perzistentních organických polutantů …more
Abstract:
The thesis is divided into three parts with the general topic of the environmental fate of persistent organic pollutants. The first part is addressing the processes of volatilization of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from soils, and estimating their volatilization fluxes. The ability to quantify the soil-air exchange flux can be very important for understanding the role of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 4. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Reader: Dr. Terry F. Bidleman, Dr. Thomas Bucheli, doc. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta